Lita på oss!

Medical Log Point är ett ungt företag. Men vår verksamhet har samlade erfarenheter av framgångsrika logistikuppdrag, som sträcker sig mer än 30 år tillbaka i tiden. Genom åren har vi hela tiden arbetat med kvalificerad tredjeparts-logistik inom området hälso- och sjukvård, med ständig fokus på att förfina tidskritiska logistikkoncept, för att göra dem maximalt pålitliga och maximalt kostnadseffektiva. Vår gedigna erfarenhet har vi framförallt skaffat oss från mångårig verksamhet inom Tamro och OneMed.

Vi vill att du ställer höga krav

Öppenhet i kommunikation, transparens i affärer och en stark tro på ständiga förbättringar i det dagliga arbetet är ledstjärnor som driver oss att bli allt bättre i kundsamarbetet. Ställ höga krav, så mår vi bra. Utmana oss tlll alltmer innovativa och lönsammare logistiklösningar, och vi kommer att visa dig att vi är branschens ledande logistikpartner. Både idag och långt in i framtiden.

for2