Kvalitets- och ledningssystem

Självklart har Medical Log Point full fokus på att driva företaget med så låg miljöbelastning som möjligt, och med ledningssystem som ger maximal kvalitet i alla led. Miljöarbetet är en integrerad del i vår verksamhet, och tillsammans med kunder och partners jobbar vi mot en optimal miljöanpassning av produkter och tjänster.

Vi ska leda utvecklingen

En tydlig ambition är att vi ska leda e-handelsutvecklingen inom vår bransch, genom att investera i ny teknik, utveckla allt effektivare system och därmed ligga i framkanten av utvecklingen av effektiva logstikkoncept.

Vårt ledningssystem är certifierat enligt ISO 9001:2015 och 14001:2015. LRQA är certifieringsorgan. Nedan finner du kopior på våra certifikat: