En effektivare och lönsammare logistikmodell

Poängen med Medical Log Points logistikmodell är att vi flyttar din produkt från vår nordiska hub direkt till slutanvändaren. Utan mellanlagring. Utan onödiga omlastningar. Utan fördyrande hantering. Fördelarna för dig är uppenbara, och alla samverkar till att förbättra ditt resultat på sista raden.

Leveransprecision

Hela Norden inom 24 timmar.
>99% precision inrikes
>95% precision utrikes

Effektivare styrning

Mindre kapital bundet i lager
Mindre inkurans och kassation

Högre servicegrad

Bredare sortimentsmöjlighet
Mindre risk för restorder ger ökad försäljning

Skalfördelar

Lägre operativa kostnader
Lägre inleveranskostnader
One-stop-shopping hos ett kompetenscentrum

flode4