3D Log Point™ – unikt erbjudande från Medical Log Point

3D Log Point innebär att sjukvårdens leverantörer behåller fördelarna med direkt kontrakt med huvudmännen, direkt kontakt med vården utan kommersiella mellanhänder och samtidigt uppfyller huvudmännens behov av samordnade och direkta varuflöden. Tillsammans med oss skräddarsyr vi en unik 3D-lösning, som innebär fördelar för alla parter i leveranskedjan.

3D Log Point™ för dig?

Du ser nyttan av att standardisera och centralisera logistikprocessen i Sverige eller i Norden. Du vill outsourca företagets logistik och samarbeta med en specialist inom området. Det är viktigt att leverera direkt, utan kommersiella mellanhänder, till kunder ute på mottagningar, avdelningar och kliniker. Dina kunder ställer krav på hög leveransprecision, samtidigt som du vill ha bättre kontroll på varuflödena.

Då är 3D Log Point en lösning på dina behov.

3d_lp3