Outsourcing – lönsam lager- och transporthantering

Det är i din kärnaffär du är framgångsrik, lönsam och konkurrenskraftig. Genom att outsourca lagerhållning och transportlogistik kan du fokusera på kärnaffären, medan vi ser till att dina produkter kommer fram till rätt användare i rätt tid. Och genom att du omvandlar fasta kostnader till rörliga, får du full kostnadskontroll och ökar resultatet på sista raden.

Fördelar med outsourcing

Konsolidering

Genom att samla flera varuägares flöden under en gemensam logistiklösning, får du en kostnadseffektiv hantering och distribution.

Kostnadssänkning

Tredjepartsföretaget köper in transporttjänster i stora volymer, och får därför bättre pris än enskilda köpare. Du får också synergier i lagerhantering och kapacitetsutnyttjande.

Cross docking

Högre servicegrad tack vare lagerminimering och flödesoptimering.

Dynamik/flexibilitet

Dra nytta av tredjepartsföretaget logistiknätverk och kunnande. Tredjepartsföretaget ger möjlighet att snabbare och flexiblare svara upp mot förändrade kundkrav.

Kompetens

Tredjepartslogistik både frigör och ökar kompetens, genom att du kan fokusera på rätt saker.

bi