Gör sjukvårdslogistik till din konkurrensfördel – i 3 steg!

Medical Log Point är din nordiska lagerpunkt på sikt, med full visualisering av flödet mot kund för maximal kontroll och effektivitet. Du kan starta resan redan idag:

Steg 1.

På några veckor ger vi dig en inblick i hur din nuvarande (nordiska) lagerstruktur och leveranskedja presterar. Vi sätter helt enkelt upp en pilot i vår internettjänst och visar upp era lagerflöden och vad en samordning av lager och materialplanering i Norden skulle innebära. Ni kan stanna redan här och välja att behålla tjänsten mot en månadsavgift.

Steg 2.

Baserat på det första steget, kan vi ta över din nordiska planeringsfunktion, med bibehållna lagerpunkter men till en lägre operativ kostnad och med bättre servicegrad jämfört med idag. Steg 2 förutsätter Steg 1.

Steg 3.

När tiden är mogen, samordnas era lager och materialplanering i Medical Log Points nordiska centrallager enligt konceptet 3D-Log point™. Detta steg förutsätter Steg 1, men inte Steg 2.

pipechain2