Kompetensbanken

Den här sidan ska du besöka ofta. Här kommer vi att samla intressant kunskap och information från logistikbranschen i form av länkar, artiklar och annat matnyttigt. Vår ambition är nämligen att dela med oss om kunskap, trender, branschnytt och mycket mera. Sidan är i högsta grad en levande sida, och vi daterar upp innehållet så snart vi har kunskap eller ämnen att dela med oss av. Spara gärna adressen som bokmärke.

Branschorganisationer

Swedish Labtech
Branschorganisationen för laboratorieleverantörer

Swedish Medtech
Branschorganisationen för leverantörer av medicinteknik

Myndigheter

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – Farligt gods

Statistiska centralbyrån
Statistiska centralbyrån (SCB) är en myndighet i Sverige som producerar statistik. Lönestatistik, statistik om namn, statistik om export, import, lager, BNP etc.

Lagar och regler

Centrala lagar och regler för den medicintekniska branschen
Centrala lagar och regler som styr medicintekniska branschen

Samverkansavtalet

Samverkansavtalet
Etiska regler för affärsrelationer mellan branschorganisationerna och Sveriges Landsting och Kommuner (SKL)

Forskning och utveckling

Establish
Management konsulter specialiserade på supply/demand chain

Gartner
Levererar teknisk forskning och initierade beslutsunderlag till globala teknikledande företag.

Uppsatser.se
Uppsatser inom logistik från svenska Universitet och Högskolor

Logistik och media

Vetenskapliga artiklar
Supply Chain Management: Relationships, Chains and Networks

Vetenskapliga artiklar
Supply Chain Management: More Than a New Name for logistics

Övrigt

adLog
Konsulter inom 3PL

Logistikupphandlingen – TPL skolan
En översikt över viktiga saker att tänka på för såväl köpare som leverantör inom 3PL

PipeChain
Oberoende programvaruleverantör som fokuserar på att skapa transparens och förändring i försörjnings kedjan på ett sätt som skapar betydande lönsamhetsförbättring och konkurrenskraft