Vår kompetens – dina fördelar

Vårt kärnerbjudande är mycket enkelt – vi ser till att din produkt kommer till rätt användare inom hälso- och sjukvård i exakt rätt tid. Men självklart finns det en rad funktioner och möjligheter inbyggda i vårt erbjudande. Den stora vinsten gör du om vi i ett tätt samarbete arbetar fram en lösning som matchar dina kunders behov med din produktlösning och ditt leveransönskemål.

Våra erbjudanden i detalj

På vårt lager

 • Inleverans-, import och exportadministration samt tullfritt lager
 • Lagerhålling, rumstemperatur +15 – +25 °C, kyla +2 – +8 °C
 • Plock/pack, ompackning
 • System för övervakning och kontroll av kritiska lagerprocesser

I transportkedjan

 • Transportlösningar
  • standard, och/eller
  • kundunika system med tidsstyrning
 • Cross docking
 • Spårbarhet och avisering/alerts

Hos mottagaren

 • Inbärning
 • Automatisk uttagsregistrering och påfyllnad

Uppföljning

 • System för styrning och visualisering
 • Kundservice
 • Konsulttjänster och flödesanalyser
bud2