Ansvar

Kvalitet

Medical Log Point är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 som följer strikta processer inom kvalitet och miljöhantering. Vårt åtagande inom kvalitet sträcker sig till våra relationer med kunder, tjänsterna vi tillhandahåller och vår förmåga att hålla vad vi lovar, konsekvent och säkert. Vi tillser att våra processer och vår kvalitetssäkring är robust och granskas ständigt.

Säkerhet

Våra medarbetare och kunders säkerhet ligger högst upp på vår agenda. Det är Medical Log Points ansvar att ta hand om de vi arbetar med, företagen vi tjänar och våra medarbetare. För att vi ska kunna driva vår verksamhet framgångsrikt är det vårt ansvar att ha en tydlig implementering avregler för säkerhet och älsa.

Vi strävar efter alltid efter en säker arbetsmiljö och är stolta över vår hälso- och säkerhetskultur somefterföljs av alla medarbetare, i linje med den nuvarande och förslagna lagstiftningen.

Code of Conduct

För framtida framgång av vår verksamhet, förväntas det att varje person som är anknuten till Medical Log Point ska handla ansvarsfullt och följa
affärsprinciperna baserade på ärlighet, transparens och förtroende.

Vår Code of Conduct är ramverket för det handlande som vi kräver av alla våra medarbetare och intressenter. Vi tolererar inte bristande efterlevnad av denna.

Människor och jämlikhet

Medical Log Point har ett etablerat rykte om sig för sin utmärkta service i alla delar av verksamheten. Våra affärsvillkor är framtagna för att förse kunder och andra intressenter med ett transparent ramverk och påvisa att vi arbetar mot den högsta internationella standarden.

GDPR

Vi är medvetna om vikten av nuvarande sekretesslagstiftning och har åtagit oss att upprätthålla privatpersoners och företags rättigheter enligt gällande GDPR-dataskyddslagar.