Varför MLP?

Vi tjänar hälso- och sjukvårdssektorn i hela Norden och levererar med korta ledtider. Vårt interna team förstår sektorns unika krav och hur man ska effektivisera processer för att nå en större resurseffektivitet.

Fördelarna med att arbeta tillsammans med MLP

Bättre tillförlitlighet, bättre prestanda, minskade kostnader och ökad miljöintegritet.

 • Vi hjälper er att fokusera på er kärnverksamhet genom att outsourca er lagerhållning och logistik till experter inom området.
 • Vi transporterar ert gods hela vägen till kliniken, avdelningen, labbet eller direkt till slutkonsumenten i rätt tid.
 • Specialiserade på att tillhandahålla integrerade lagerhållnings- och transportlösningar som kan skalas och anpassas efter kundens behov.
 • Vår transparenta kostnadsstruktur betyder att ni endast betalar för de tjänster och den lagerhållning som ni använder.
 • Vi har en enkel fakturering då alla tjänster och transporter sammanställs på en och samma faktura
 • Vår dedikerade nordiska hub och vårt omfattande distributionsnätverk eliminerar behovet Av mellanlagring och omlastning för att minska ert koldioxidavtryck
 • Vi är en godkänd verksamhet enligt LRQA ISO 14001 och ISO 9001.

Låt oss börja med att göra en oförpliktigande analys av ert nuvarande lager, er lagerhållning och logistiska prestanda för att identifiera potentiella besparingar.

Och om inte det är övertygande nog!

 • Vi är specialiserade inom tidskritiska och temperaturkänsliga transporter och kompletta lösningar som tillför värde i varje del av er försörjningskedja.
 • Vi är experter inom tredjepartslogistik och supply chain management, kända för våra medarbetare, resurser, system och kunskap.
 • Varje medarbetare i vårt professionella team är fullständigt utbildad inom lagerstyrning. Vi förlitar oss inte på inhyrd personal.
 • Vi levererar vart som helst i världen, ingen utmaning är för stor eller för liten för oss.
 • Vi är engagerade att utveckla partnerskap med mervärde genom investeringar i kunskap, medarbetarutveckling, teknologi, utrustning och fastigheter.
 • Kärnan i vår verksamhet är smidighet, kunskap, öppenhet, transparent kommunikation och en skräddarsydd personlig service.
ISO Logo

Medical Log Points verksamhet är certifierad enligt ISO 14001 och ISO 9001

Vår historia

Medical Log Point har samlat på sig kunskap och framgång inom hälso- och sjukvårdslogisitik i merän 30 år. Företaget har etablerat ett rykte i Norden som en betrodd, pålitlig och kostnadseffektiv logistikpartner.

Hög service- och leveransstandard

Från tidskritiska och temperaturkänsliga transporter till kompletta logistiska lösningar arbetar Medical Log Point med företag i alla storlekar. Vi är kända för att utveckla meningsfulla och givande relationer baserade på personlig service, öppen kommunikation och transparens. En hörnsten i MLP:s framgång genom företagets relativt korta historia har varit företagets medarbetare och pågående satsningar på kunskap och teknologi.

En ledare inom supply chain management och tredjepartslogistik för hälso- och sjukvårdssektorn.

MLP:s smidighet och innovativa syn har gett företaget ett erkännande som ledare inom supply chain management och tredjepartslogistik för hälso- och sjukvårdssektorn. Att uppnå ett anseende är en sak, men för att upprätthålla det krävs det ett åtagande av varje medarbetare för ständiga förbättringar, någonting som skiljer MLP från många av dess konkurrenter.

Kontakta oss idag för en oförpliktigande analys av ert nuvarande lager, er lagerhållning och logistik för att identifiera potentiella besparingar.