Tjänster

Tjänar den globala hälso- och sjukvårdssektorn, levererar med korta ledtider och stärker miljöintegriteten för varje kund hos MLP

Medical Log Point tillhandahåller innovativa lösningar för varje utmaning, stora som små med en personlig service som uppmuntrar öppenhet, transparens och långvariga relationer.

Med expertis inom ramen för hälso- och sjukvårdslogistik erbjuder vi en smidig och intelligent resurs som är utformad för att förbättra prestandan, minska kostnaderna och minimera ert koldioxidavtryck. Vi vill förbättra er miljöintegritet och skapa en arbetsmiljö som möjliggör kontinuerliga förbättringar i allt vi gör.

MLP:s koncept Traditionellt produktflöde Nordisk hub Lager hos leverantör Återförsäljare/depå Sjukhus inkommande gods Sjukhus- avdelning/lab Sjukhus- avdelning/lab

Integrerade lager- och transporttjänster

Från vår nordiska hub erbjuder vi skräddarsydda, tidseffektiva och temperaturkänsliga transportlösningar och transporterar ert gods hela vägen till kliniken, avdelningen, labbet eller direkt till kundens hem.

MLP möter dessa krav alla dagar i veckan tack vara vårt team av erfarna och ansvarsfulla medarbetare, fullt utbildade inom lagerstyrning och ledning. Vi erbjuder också skräddarsydda lagerhållning- och transportlösningar för att möta era behov. Vår transparenta kostnadsstruktur innebär att ni endast betalar för tjänsterna och den lagerhållning ni använder. Vi har en tydlig fakturering där alla tjänster, lager och transporter sammanställs på en och samma faktura.

Medical Log Points logistikmodell säkerställer att er produkt levereras från vårt nordiska lager direkt till slutanvändaren;

  • Utan mellanlagring
  • Utan onödiga omlastningar
  • Utan dyra hanteringar

Vi har etablerade och nära relationer med världens mest pålitliga transportföretag, vilket skapar ytterligare fördelar för er som kund.

Fördelarna med outsourcing

Outsourcing Icon

Konsolidering
Genom att konsolidera flera produktägares flöden i en gemensam logistisklösning får du en maximal kostnadseffektiv hantering och distribution.

Outsourcing Icon

Kostnadsreducering
Genom att företag inom tredjepartslogistik köper in större transportvolymer kan vi erbjuda bättre priser jämfört med enskilda transportköpare.

Outsourcing Icon

Cross docking
Högre servicegrad genom att reducera lagret och optimera flödet.

Outsourcing Icon

Smidighet / flexibilitet
MLP:s logistiska nätverk skapar möjligheter att agera snabbt och flexibelt till förändrade kundbehov.

Outsourcing Icon

Kompetens
Tredjepartslogistik tillåter er att fokusera på er kärnverksamhet.