Integritetspolicy

Medical Log Point AB bryr sig om och prioriterar din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda denna på bästa sätt. Vår målsättning är att följa alla vid var tid gällande lager och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig att förstå vilken information vi samlar in och hur denna används.

Vilka personuppgifter samlas in?

Dina uppgifter (namn, telefonnummer, e-postadress) finns i vårt ffärssystem och/eller CRMsystem. Dessa uppgifter har du själv eller ditt företag lämnat till oss. Alla uppgifter lagras inom EU och EES.


För information relaterat till våra hemsidor se avsnittet hemsidor nedan.

Ändamål med behandling och laglig grund

Som anställd hos våra kunder och leverantörer behandlas dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att administrera kund- eller leverantörsförhållandet. Behandlingen grundas på det berättigade intresse Medical Log Point AB har i att kunna uppfylla sina åtaganden gentemot din arbetsgivare.

Överföring av uppgifter

Dina personuppgifter kan bara ses av behörig personal. Vi säljer eller köperej kontaktregister. Uppgifterna lämnas endast ut i den mån det krävs enligt tvingande lagstiftning.

Lagring och gallring

Dina personuppgifter sparas så länge kund- eller leverantörsförhållandet kvarstår och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt var tid gällande lagstiftning och praxis. Vi utför årligen rensning av våra system för att undvika att onödig information sparas.

Dina rättigheter som registrerad

När Medical Log Point AB samlar in och behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter:

  • Begära ett utdrag över de personuppgifter vi behandlar samt på vilket sätt de behandlas
  • Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter
  • Begära att bli raderad. Detta kan dock endast genomföras förutsatt att vi inte har rätt att behålla uppgifterna på annan laglig grund

Säkerhet

Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förluster och obehöriga personers tillgång. Vi granskar regelbundet våra säkerhetspolicyer och rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.

Hemsidor

Genom att du lämnar dina personuppgifter på Medical Log Point ABs webbsida, samtycker du till att dessa får användas i marknadsföringssyfte för den tjänst som exponeras i anslutning till där du ombeds fylla i dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Medical Log Point AB, Org nr: 556778-1579
Trankärrsgatan 15
SE-425 37 Hisings Kärra

För ytterligare information om företagets hantering av personuppgifter eller övriga frågor relaterade till GDPR kan ni kontakta info@medicallogpoint.com.

När det gäller hantering av personuppgifter kan du även tala med Datainspektionen som ärtillsynsmyndighet för denna hantering

2021-11-18